Apk

Bij de Algemene Periodieke Keuring (Apk) wordt de auto getest op veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten. De Apk is in heel Europa verplicht.

Frequenties Apk voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (lichter dan 3.500 kg):

Verkochte occasions worden bij Autobedrijf de Fijter afgeleverd met minimaal 3 maanden Apk.