Fijter Auto Telefoon:  0416-696058  |  06-12172994

De zoektocht naar een andere auto begint veelal op het internet. Daarom is het belangrijk om u hier van alle mogelijke (en correcte) informatie te voorzien. Als er onduidelijkheden zijn, mag u altijd contact opnemen. Deze pagina is een overzicht van de voorwaarden en andere bijzonderheden die horen bij het kopen van een auto. Door de toenemende vraag naar meeneemprijzen is ervoor gekozen om hiermee te adverteren, uiteraard is het mogelijk om dan nog voor garantie te kiezen. Dit doen we om, qua prijs, te kunnen concurreren met particuliere aanbieders en niet erkende autobedrijven.

Standaard Aflevering


Uitgebreide Aflevering & 6 maanden Garantie: 

 

Voorwaarden met daarin de in- en uitsluitingen zijn bij het autobedrijf ter inzage.                                            

Garantiewerkzaamheden kunnen alleen bij Autobedrijf de Fijter of een goedgekeurde partner worden uitgevoerd.

  

 


  

Tenaamstelling

Een nieuwe auto dient op naam van de koper geregistreerd te worden op het postkantoor. Het postkantoor in Wijk en Aalburg is dagelijks geopend van 9:00 tot 17:30 u en op zaterdag van 9:00 tot 16:00. De vrijwaring voor de ingeruilde auto wordt bij Autobedrijf de Fijter gemaakt.

 

Houderschapsbelasting (Wegenbelasting)

Nadat een auto is tenaamgesteld, worden deze gegevens doorgegeven aan de Belastingdienst. U hoeft hier niets voor te doen. Teveel of te weinig betaalde belasting wordt automatisch verrekend.

 

Meeneemprijzen

Wordt een auto gekocht voor de meeneemprijs, dan wordt daar mee bedoeld in de staat die op dat moment actueel is.

 

RDW Erkenning

De RDW verleent erkenningen en bevoegdheden aan bedrijven die daar om verzoeken en die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. De RDW houdt toezicht op naleving van de regels die gelden voor uitvoering van verleende erkenningen en bevoegdheden. Dit gebeurt onder meer op basis van:

  • de Wegenverkeerswet 1994
  • het Kentekenreglement
  • de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad
  • de Regeling handelaarskentekens en –kentekenbewijzen

Een erkend autobedrijf wordt op regelmatige basis gecontroleerd op onregelmatigheden en werkwijze.

 

Marge of Btw?

Bij occasions wordt altijd vermeld of het een marge of btw auto betreft. Dit is alleen relevant bij export of als het voertuig zakelijk wordt gekocht. Een auto valt van nieuw af aan in de btw regeling, tot het moment dat ze particulier wordt gekocht en bereden. Vanaf dat moment is en blijft de auto in de marge regeling. Voor een zakelijk klant is het dus wel relevant of er wel of niet btw teruggevorderd kan worden. Voor een particuliere klant zijn er geen consequenties en hoeft er geen aandacht aan besteed te worden.

  


Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt en al onze andere internetpublicaties. De content is door Autobedrijf de Fijter met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, er kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onrechtmatigheden van het getoonde. Autobedrijf de Fijter is niet verantwoordelijk voor content op deze of aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. In geval van oneigenlijk gebruik, onjuistheden of onrechtmatigheden onzer zijde, zal na verwittiging adequate opvolging gegeven worden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het logo, de content of delen daarvan die onvervreemdbaar aan Autobedrijf de Fijter toebehoren, maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.